D’acord amb l’Ordre IRP/418/2010, tots els establiments d’hostalatge ubicats a Catalunya estem obligats a registrar i comunicar a la Direcció General de la Policia totes les persones que s’allotgin en els nostres establiment turístics.
És per aquest motiu que us demanem uns minuts per tal d’omplir el següent formulari amb totes les dades que ens demanen.

Moltes gràcies!

Selecciona una casa
Selecciona la data
Dades de contacte
Adreça

Selecciona la data

Dades de contacte

Adreça