AVÍS LEGAL

Perquè volem que quedi tot clar i que no hi hagi sorpreses.

0. OBJECTE I ACEPTACIÓ
El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web www.calbernadas.com (en endavant, LA WEB), del que és titular JOSEP JOAN NIUBO COROMINES (en endavant, CAL BERNADÀS).
La navegació pel lloc web de CAL BERNADÀS li atribueix la condició d’usuari del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de CAL BERNADÀS, en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antel·lació possible.
Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.
L’usuari a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà enfront a CAL BERNADÀS o enfront a tercers, de qualsevols danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.
Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, podent CAL BERNADÀS denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIÓ
EL CAL BERNADÀS, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de
la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informa que:
• La seva denominació social és: JOSEP JOAN NIUBO COROMINES.
• El seu nom comercial és: CAL BERNADÀS
• El seu CIF és: 39307511M
• El seu domicili social està a: C/ Major, 31 – 08693 Casserres – Barcelona

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
Telèfon: 938234082
E-mail: info@calbernadas.com
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i CAL BERNADÀS es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILIZACIÓ
El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant, CAL BERNADÀS pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web al previ emplenament del corresponent formulari.
L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a CAL BERNADÀS i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.
L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de CAL BERNADÀS i a no emprar-los per a, entre altres:
a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de CAL BERNADÀS o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals CAL BERNADÀS presta els seus serveis.
c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de CAL BERNADÀS o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.
d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de CAL BERNADÀS o de tercers.
e) Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
g) Recollir dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.
Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a CAL BERNADÀS, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.
En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si s’escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.
Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de CAL BERNADÀS, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari dret algun sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits. L’establiment d’un hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre CAL BERNADÀS i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de CAL BERNADÀS dels seus continguts o serveis.
CAL BERNADÀS no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base dels mateixos.

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT
El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la
seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.
CAL BERNADÀS exclou, fins a on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:
a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
b) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera exemplificativa, CAL BERNADÀS no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.
Així mateix, CAL BERNADÀS declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre web màster (administrador del lloc web). La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. CAL BERNADÀS no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. CAL BERNADÀS no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

4. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT
En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a CAL BERNADÀS identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.
Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web del CAL BERNADÀS, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona (España).

5. PUBLICACIONS
La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la  publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

6. POLÍTICA DE PRIVACITAT
Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Entitat: JOSEP JOAN NIUBO COROMINES – NIF: 39307511M
Direcció postal: C/ Major, 31 – 08693 Casserres – Barcelona
Telèfon: 938234082
Correu electrònic: info@calbernadas.com

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a JOSEP JOAN NIUBO COROMINES estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a què van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.

En aquest cas, JOSEP JOAN NIUBO COROMINES deixarà de tractar les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se al responsable del tractament.
Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi. Si ha donat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Les dades de caràcter personal que sol·licitem són imprescindibles per atendre la seva sol·licitud, resoldre qüestions plantejades i prestar els serveis contractats. En cas de no facilitar tota la informació necessària, no podrem atendre la seva sol·licitud, ni enviar la informació sol·licitada ni prestar els serveis sobre els quals el titular de les dades estigui interessat.

En cas de que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

A continuació li indiquem els detalls referits als diferents tractaments de dades personals que realitzem a JOSEP JOAN NIUBO COROMINES.

6.1. Tractament de les dades personals de potencials clients i contactes via web

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En JOSEP JOAN NIUBO COROMINES tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud, contactar amb la persona i enviar-li els nostres butlletins i comunicacions del seu interès sobre la base de l’interès demostrat sobre els nostres productes i serveis.
En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
• Consentiment de l’interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials, així com els nostres butlletins.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.
Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

• Dropbox, Inc., amb la finalitat de còpia de seguretat de les dades. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://www.dropbox.com/privacy.

• Gmail (google), amb la finalitat d’enviament i recepció de correus eletrònics. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

• Mailchimp, amb la finalitat d’enviament de comunicacions comercials i newsletters. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió.Pot consultar informació addicional a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

• Microsoft Corporation, amb la finalitat de còpia de seguretat de les dades. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement

6.2. Tractament de les dades personals dels contactes de correu electrònic

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En JOSEP JOAN NIUBO COROMINES tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions comercials. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
• Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes.
• Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes en base a sol·licituds prèvies mantingudes amb el responsable del tractament.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.
Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:
• Dropbox, Inc., amb la finalitat de còpia de seguretat de les dades. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://www.dropbox.com/privacy.

• Gmail (google), amb la finalitat d’enviament i recepció de correus eletrònics.
La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

6.3. Tractament de les dades personals dels hostes

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
En JOSEP JOAN NIUBO COROMINES tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats.
• Consentiment de l’interessat: Envio d’enquestes de satisfacció.
• Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials sobre els nostres serveis i/o productes sobre la base de sol·licituds prèvies mantingudes amb el responsables del tractament.
• Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades dels altres huespedes allotjats en la mateixa habitació/nes o estada per a poder prestar el servei contractat, facilitats per l’interessat com a responsable de les dades.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades es comunicaran als següents destinataris:
• Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals.
• Empresa missatgeria o transport, amb la finalitat de gestió de la recollida, seguiment i lliurament dels enviaments.
• Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents.

Transferències de dades a tercers països.

6.4. Tractament de les dades personals de videovigilància

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En JOSEP JOAN NIUBO COROMINES tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de garantizar la seguridad de personas, bienes e instalaciones.
No se van a tomar decisiones automatizadas en base de datos proporcionados.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos se conservarán un máximo de 30 días, salvo comunicación a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y/o Juzgados y Tribunales.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:
• Misión en Interés público: Garantizar la seguridad de personas, bienes e instalaciones.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios:

• En su caso, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como Juzgados y Tribunales, con la finalidad de aportar las imágenes si se ha cometido un delito.

Transferencias de datos a terceros países.
Estan previstes la següent transferència de dades a tercers països:

• Dropbox, Inc., amb la finalitat de còpia de seguretat de les dades. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://www.dropbox.com/privacy.

• Gmail (google), amb la finalitat d’enviament i recepció de correus eletrònics. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

6.5. Tractament de les dades personals dels comentaris al blog

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A empresa tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud, com la inserció de comentaris a la nostra pàgina web, i enviar-li comunicacions comercials.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:
• Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
• Consentiment de l’interessat: Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
No es cediran dades a tercers, llevat obligació legal.

Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

• Dropbox, Inc., amb la finalitat de còpia de seguretat de les dades. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://www.dropbox.com/privacy.

• Gmail (google), amb la finalitat d’enviament i recepció de correus eletrònics. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

• Mailchimp, amb la finalitat d’enviament de comunicacions comercials i newsletters. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió.Pot consultar informació addicional a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

• Microsoft Corporation, amb la finalitat de còpia de seguretat de les dades. La garantia per aquesta transferència s’ha establert a través de: Existència d’una decisió d’adequació de la Comissió. Pot consultar informació addicional a: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement

7. POLÍTICA DE COOKIES

Què són les cookies?
Una cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer a l’usuari.

Per a què utilitzen les cookies aquesta pàgina web i quins són?
Aquesta pàgina web utilitza les cookies per a una sèrie de finalitats, incloses:

• Anàlisi estadistico: Les cookies estadístiques ajuden els propietaris de pàgines web a comprendre com interactuen els visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació com quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei.

• Tècnica o necessària: Les cookies necessàries ajuden a fer una pàgina web utilitzable activant funcions bàsiques com la navegació en la pàgina i l’accés a àrees segures de la pàgina web. Permeten per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, accedir a parts d’accés restringit, utilitzar elements de seguretat, emmagatzemar continguts per a poder difondre vídeos o compartir continguts a través de xarxes socials. La pàgina web no pot funcionar adequadament sense aquestes cookies.

• Personalització o preferència: Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com per exemple serien l’aspecte que té, com el seu idioma preferit o la regió en la qual vostè es troba.

• Publicitària: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, si escau, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat sobre la base de criteris com el contingut editat o la freqüència en la qual es mostren els anuncis.

El detall de les cookies utilitzades en aquesta pàgina web és el següent:

 

 

Cookies Nom Tipus Propòsit Més informació
_ga _gat

_gid

Google Analytics De tercers Recollir informació sobre la navegació dels usuaris pel lloc amb la finalitat de conèixer l’origen de les visites i altres dades similars a nivell estadístic. No obté dades dels noms o cognoms dels usuaris ni de l’adreça postal concreta des d’on es connecten. Centre de privacitat de Google: https://policies.google.com/techno logies/cookies?hl=es
_viewed_c ookie_polic y Tècnica calbernada s.com Pròpia Cookies permanents per a recordar si l’usuari autoritza o no l’ús de cookies en la web. En la pròpia pàgina web.

 

_icl_current

_language

_wpml_refe rer_url

Personalitz ació calbernada s.com Pròpia Mostra el contingut en l’idioma del navegador de l’usuari En la pròpia pàgina web.
quform_se ssion_[ID] Tècnica calbernada s.com Pròpia Aquesta cookie és una cookie de sessió i caduca quan es tanca el navegador En la pròpia pàgina web.

 

.

_PHPSES SID

_WEBID

Tècnica avaibook De tercers Cookies de sessió que utilitza Avaibook avaibook.com.
_vuid Tècnica De tercers El reproductor Vimeo incorporat utilitza aquestes cookies per a verificar si l’usuari ha seleccionat certes funcions  o preferències. Centre de privacitat de Vimeo: http://vimeo.com/cookie_policy
sharethis_c ookie_test_

_

Tècnica De tercers S’utilitza per a gestionar la compartició d’informació per part de l’Usuari en les seves xarxes socials. sharethis.com.
_PREF _ VISITOR_I NFO1_LIV E Preferència YouTube De tercers Cookies que emmagatzemen les preferències de configuració, tals com idioma preferit, nombre de resultats de cerca mostrats per pàgina o activació del filtre SafeSearch de Google. Centre de privacitat de Google: https://policies.google.com/techno logies/cookies?hl=es
_GPS

_YSC

Anàlisi Youtube De tercers Mesuren les reproduccions de vídeos realitzades per l’usuari i registra els esdeveniments de “M’agrada” o “Compartir vídeo”. També registra una identificació única en dispositius mòbils per a permetre el seguiment segons la ubicació geogràfica per GPS i els vídeos més recents que s’han vist en un navegador específic. Centre de privacitat de Google: https://policies.google.com/techno logies/cookies?hl=es
_NID Publicitat

google.com

De

tercers

Permet personalitzar com es veuen els

anuncis fora de Google o

emmagatzemar informació com

l’idioma preferit a l’hora de mostrar

resultats de cerca.

Centre de privacitat de Google:

https://policies.google.com/techno

logies/cookies?hl=es

Nota: Les cookies de tipus ‘pròpies’ són utilitzades només pel propietari d’aquesta web i les cookies ‘De tercers’ són utilitzades, pel prestador del servei que està detallat en el quadre anterior.

Eliminar o bloquejar les cookies

Vostè pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador.
Pot veure més informació sobre el seu navegador i les cookies als següents enllaços:
o Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we
o Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
o Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-managecookies-in-internet-explorer-9
o Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
o Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Complement d’inhabilitació per a navegadors de Google Analytics
Si desitja rebutjar les cookies analítiques de Google Analytics en tots els navegadors, de manera que no s’enviï informació seva a Google Analitys, pot descarregar un complement que realitza aquesta funció des d’aquest enllaç: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

AVISO LEGAL

Porque queremos que quede todo claro y que no haya sorpresas.

0. OBJETO Y ACEPTACIÓN
El presente aviso legal regula el uso y utilización del sitio web www.calbernadas.com (en adelante, LA WEB), del que es titular JOSEP JOAN NIUBO COROMINES (en adelante, CAL BERNADÀS). La navegación por el sitio web de CAL BERNADÀS le atribuye la condición de usuario del mismo y conlleva su aceptación plena y sin reservas de todas y cada una de las condiciones publicadas en este aviso legal, advirtiendo de que dichas condiciones podrán ser modificadas sin notificación previa por parte de CAL BERNADÀS, en cuyo caso se procederá a su publicación y aviso con la máxima antelación posible.
Por ello es recomendable leer atentamente su contenido en caso de desear acceder y hacer uso de la información y de los servicios ofrecidos desde este sitio web. El usuario además, se obliga a hacer un uso correcto del sitio web de conformidad con las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente Aviso Legal, y responderá frente a CAL BERNADÀS o frente a terceros, de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran causarse como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación.
Cualquier utilización distinta a la autorizada está expresamente prohibida, pudiendo CAL BERNADÀS denegar o retirar el acceso y su uso en cualquier momento.

1. IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIONES
CAL BERNADÀS, en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informa de que:
• Su denominación social es: JOSEP JOAN NIUBO COROMINES
• Su nombre comercial es: CAL BERNADÀS
• Su CIF es: 39307511M
• Su domicilio social está en: C/ Major, 31 – 08693 Casserres – Barcelona

Para comunicarse con nosotros, ponemos a su disposición diferentes medios de contacto que detallamos a continuación:
Teléfono: 938234082
Email: info@calbernadas.com
Todas las notificaciones y comunicaciones entre los usuarios y CAL BERNADÀS se considerarán eficaces, a todos los efectos, cuando se realicen a través de cualquier medio de los detallados anteriormente.

2. CONDICIONES DE ACCESO Y UTILIZACIÓN
El sitio web y sus servicios son de acceso libre y gratuito. No obstante, CAL BERNADÀS puede condicionar la utilización de algunos de los servicios ofrecidos en su web a la previa cumplimentación del correspondiente formulario. El usuario garantiza la autenticidad y actualidad de todos aquellos datos que comunique a CAL BERNADÀS y será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice.
El usuario se compromete expresamente a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios de CAL BERNADÀS y a no emplearlos para, entre otros:
a) Difundir contenidos delictivos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobos, ofensivos, de apología del terrorismo o, en general, contrarios a la ley o al orden público.
b) Introducir en la red virus informáticos o realizar actuaciones susceptibles de alterar, estropear, interrumpir o generar errores o daños en los documentos electrónicos, datos o sistemas físicos y lógicos de CAL BERNADÀS o de terceras personas; así como obstaculizar el acceso de otros usuarios al sitio web y a sus servicios mediante el consumo masivo de los recursos informáticos a través de los cuales CAL BERNADÀS presta sus servicios.
c) Intentar acceder a las cuentas de correo electrónico de otros usuarios o a áreas restringidas de los sistemas informáticos de CAL BERNADÀS o de terceros y, en su caso, extraer información.
d) Vulnerar los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como violar la confidencialidad de la información de CAL BERNADÀS o de terceros.
e) Suplantar la identidad de cualquier otro usuario.
f) Reproducir, copiar, distribuir, poner a disposición de, o cualquier otra forma de comunicación pública, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con la autorización del titular de los correspondientes derechos o ello resulte legalmente permitido.
g) Recabar datos con finalidad publicitaria y de remitir publicidad de cualquier clase y comunicaciones con fines de venta u otras de naturaleza comercial sin que medie su previa solicitud o consentimiento.
Todos los contenidos del sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, tecnología, software, así como su diseño gráfico y códigos fuente, constituyen una obra cuya propiedad pertenece a CAL BERNADÀS, sin que puedan entenderse cedidos al usuario ninguno de los derechos de explotación sobre los mismos más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso de la web.
En definitiva, los usuarios que accedan a este sitio web pueden visualizar los contenidos y efectuar, en su caso, copias privadas autorizadas siempre que los elementos reproducidos no sean cedidos posteriormente a terceros, ni se instalen a servidores conectados a redes, ni sean objeto de ningún tipo de explotación.
Asimismo, todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en el sitio web son propiedad de CAL BERNADÀS, sin que pueda entenderse que el uso o acceso al mismo atribuya al usuario derecho alguno sobre los mismos.

La distribución, modificación, cesión o comunicación pública de los contenidos y cualquier otro acto que no haya sido expresamente autorizado por el titular de los derechos de explotación quedan prohibidos.
El establecimiento de un hiperenlace no implica en ningún caso la existencia de relaciones entre CAL BERNADÀS y el propietario del sitio web en la que se establezca, ni la aceptación y aprobación por parte de CAL BERNADÀS de sus contenidos o servicios.
CAL BERNADÀS no se responsabiliza del uso que cada usuario le dé a los materiales puestos a disposición en este sitio web ni de las actuaciones que realice en base a los mismos.

3. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD
El contenido del presente sitio web es de carácter general y tiene una finalidad meramente informativa, sin que se garantice plenamente el acceso a todos los contenidos, ni su exhaustividad, corrección, vigencia o actualidad, ni su idoneidad o utilidad para un objetivo específico.
CAL BERNADÀS excluye, hasta donde permite el ordenamiento jurídico, cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de toda naturaleza derivados de:
a) La imposibilidad de acceso al sitio web o la falta de veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los contenidos, así como la existencia de vicios y defectos de toda clase de los contenidos transmitidos, difundidos, almacenados, puestos a disposición, a los que se haya accedido a través del sitio web o de los servicios que se ofrecen.
b) La presencia de virus o de otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o datos de los usuarios.
c) El incumplimiento de las leyes, la buena fe, el orden público, los usos del tráfico y el presente aviso legal como consecuencia del uso incorrecto del sitio web. En particular, y a modo ejemplificativo, CAL BERNADÀS no se hace responsable de las actuaciones de terceros que vulneren derechos de propiedad intelectual e industrial, secretos empresariales, derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así como la normativa en materia de competencia desleal y publicidad ilícita.

Asimismo, CAL BERNADÀS declina cualquier responsabilidad respecto a la información que se halle fuera de esta web y no sea gestionada directamente por nuestro webmaster. La función de los links que aparecen en esta web es exclusivamente la de informar al usuario sobre la existencia de otras fuentes susceptibles de ampliar los contenidos que ofrece este sitio web. CAL BERNADÀS no garantiza ni se responsabiliza del funcionamiento o accesibilidad de los sitios enlazados; ni sugiere, invita o recomienda la visita a los mismos, por lo que tampoco será responsable del resultado obtenido. CAL BERNADÀS no se responsabiliza del establecimiento de hipervínculos por parte de terceros.

4. PROCEDIMIENTO EN CASO DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CARÁCTER ILÍCITO
En el caso de que cualquier usuario o un tercero considere que existen hechos o circunstancias que revelen el carácter ilícito de la utilización de cualquier contenido y/o de la realización de cualquier actividad en las páginas web incluidas o accesibles a través del sitio web, deberá enviar una notificación a CAL BERNADÀS identificándose debidamente, especificando las supuestas infracciones y declarando expresamente y bajo su responsabilidad que la información proporcionada en la notificación es exacta.
Para toda cuestión litigiosa que incumba al sitio web de CAL BERNADÀS, será de aplicación la legislación española, siendo competentes los Juzgados y Tribunales de Barcelona (España).

5. PUBLICACIONES
La información administrativa facilitada a través del sitio web no sustituye la publicidad legal de las leyes, normativas, planes, disposiciones generales y actos que tengan que ser publicados formalmente a los diarios oficiales de las administraciones públicas, que constituyen el único instrumento que da fe de su autenticidad y contenido. La información disponible en este sitio web debe entenderse como una guía sin propósito de validez legal.

6. POLÍTICA DE PRIVACIDAD

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Entidad: JOSEP JOAN NIUBO COROMINES – NIF: 39307511M
Dirección postal: C/ Major, 31 – 08693 Casserres – Barcelona
Teléfono: 938234082
Correo electrónico: info@calbernadas.com

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en JOSEP JOAN NIUBO COROMINES estamos tratando, o no, datos personales que les conciernan.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar susupresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Igualmente tiene derecho a la portabilidad de sus datos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, JOSEP JOAN NIUBO COROMINES dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: dirigiéndose al responsable del tratamiento. Cuando se realice el envío de comunicaciones comerciales utilizando como base jurídica el interés legítimo del responsable, el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos con ese fin. Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Los datos de carácter personal que solicitamos son imprescindibles para atender su solicitud, resolver cuestiones planteadas y prestar los servicios contratados. En caso de no facilitar toda la información necesaria, no podremos atender su solicitud, ni enviar la información solicitada ni prestar los servicios sobre los que el titular de los datos esté interesado.
En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es.
A continuación le indicamos los detalles referidos a los distintos tratamientos de datos personales que realizamos en JOSEP JOAN NIUBO COROMINES.

6.1. Tratamiento de los datos personales de potenciales clientes y contactos vía web

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En JOSEP JOAN NIUBO COROMINES tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de atender su solicitud, contactar con la persona y enviarle nuestros boletines y comunicaciones de su interés en base al interés demostrado acerca de nuestros productos y servicios.
En el caso de que no facilite sus datos personales, no podremos cumplir con las funcionalidades descritas anteriormente.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos se conservarán mientras el interesado no solicite su supresión.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:
• Ejecución de un contrato: Prestación de los servicios solicitados
• Consentimiento del interesado: Atender su solicitud y enviarle comunicaciones comerciales, así como nuestros boletines.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Transferencias de datos a terceros países.
Están previstas las siguientes transferencias de datos a terceros países:
• Dropbox, Inc, con la finalidad de copia de seguridad de los datos. La garantía para esta transferencia se ha establecido a través de: Existencia de una decisión de adecuación de la Comisión. Puede consultar información adicional en: https://www.dropbox.com/privacy.

• Gmail (google), con la finalidad de envío y recepción de correos electrónicos.. La garantía para esta transferencia se ha establecido a través de: Existencia de una decisión de adecuación de la Comisión. Puede consultar información adicional en: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

• Mailchimp, con la finalidad de envío de comunicaciones comerciales y newsletters. La garantía para esta transferencia se ha establecido a través de: Existencia de una decisión de adecuación de la Comisión. Puede consultar información adicional en: https://mailchimp.com/legal/privacy.

• Microsoft Corporation, con la finalidad de copia de seguridad de los datos. La garantía para esta transferencia se ha establecido a través de: Existencia de una decisión de adecuación de la Comisión. Puede consultar información adicional en: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement

6.2 Tratamiento de los datos personales de los contactos de correo electrónico

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En JOSEP JOAN NIUBO COROMINES tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de prestarle los servicios que nos ha solicitado, atender sus solicitudes de información y enviarle comunicaciones comerciales. En el caso de que no facilite sus datos personales, no podremos cumplir con las funcionalidades descritas anteriormente.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos se conservarán mientras el interesado no solicite su supresión.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:
• Ejecución de un contrato: Prestación los servicios solicitados
• Interés legítimo del Responsable: Envío de comunicaciones comerciales sobre nuestros servicios y/o productos.
• Consentimiento del interesado: Envío de comunicaciones comerciales sobre nuestros servicios y/o productos en base a solicitudes previas mantenidas con el responsables del tratamiento.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Transferencias de datos a terceros países
Están previstas las siguientes transferencias de datos a terceros países:
• Dropbox, Inc, con la finalidad de copia de seguridad de los datos. La garantía para esta transferencia se ha establecido a través de: Existencia de una decisión de adecuación de la Comisión. Puede consultar información adicional en: https://www.dropbox.com/privacy.

• Gmail (google), con la finalidad de envío y recepción de correos electrónicos.. La garantía para esta transferencia se ha establecido a través de: Existencia de una decisión de adecuación de la Comisión. Puede consultar información adicional en: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

• Mailchimp, con la finalidad de envío de comunicaciones comerciales y newsletters. La garantía para esta transferencia se ha establecido a través de: Existencia de una decisión de adecuación de la Comisión. Puede consultar información adicional en: https://mailchimp.com/legal/privacy.

• Microsoft Corporation, con la finalidad de copia de seguridad de los datos. La garantía para esta transferencia se ha establecido a través de: Existencia de una decisión de adecuación de la Comisión. Puede consultar información adicional en: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.

6.3. Tratamiento de los datos personales de los huespedes

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En JOSEP JOAN NIUBO COROMINES tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de Realizar la gestión administrativa, contable y fiscal de los servicios solicitados, así como enviar comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y servicios. En el caso de que no facilite sus datos personales, no podremos cumplir con las funcionalidades descritas anteriormente.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:
Ejecución de un contrato: Realizar la gestión administrativa, contable y fiscal de los servicios solicitados.
• Consentimiento del interesado: Envio de encuestas de satisfacción.
• Consentimiento del interesado: Envío de comunicaciones comerciales sobre nuestros servicios y/o productos en base a solicitudes previas mantenidas con el responsables del tratamiento.
• Interés legítimo del Responsable: Gestión de los datos de los otros huespedes alojados en la misma habitación/nes o estancia para poder prestar el servicio contratado, facilitados por el interesado como responsable de los datos.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios:
• Administración Tributaria, con la finalidad de cumplir con las obligaciones legales.
• Empresa mensajería o transporte, con la finalidad de gestión de la recogida, seguimiento y entrega de los envíos.
• Entidades financieras, con la finalidad de girar los recibos correspondientes.

Transferencias de datos a terceros países
Están previstas las siguientes transferencias de datos a terceros países:
• Dropbox, Inc, con la finalidad de copia de seguridad de los datos. La garantía para esta transferencia se ha establecido a través de: Existencia de una decisión de adecuación de la Comisión. Puede consultar información adicional en: https://www.dropbox.com/privacy.
• Gmail (google), con la finalidad de envío y recepción de correos electrónicos. La garantía para esta transferencia se ha establecido a través de: Existencia
de una decisión de adecuación de la Comisión. Puede consultar información adicional en: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
• Mailchimp, con la finalidad de envío de comunicaciones comerciales y newsletters. La garantía para esta transferencia se ha establecido a través de: Existencia de una decisión de adecuación de la Comisión. Puede consultar información adicional en: https://mailchimp.com/legal/privacy.
• Microsoft Corporation, con la finalidad de copia de seguridad de los datos. La garantía para esta transferencia se ha establecido a través de: Existencia de una decisión de adecuación de la Comisión. Puede consultar información adicional en: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.

6.4. Tratamiento de los datos personales de videovigilancia

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En JOSEP JOAN NIUBO COROMINES tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de garantizar la seguridad de personas, bienes e instalaciones. No se van a tomar decisiones automatizadas en base de datos proporcionados.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos se conservarán un máximo de 30 días, salvo comunicación a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y/o Juzgados y Tribunales.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:
• Misión en Interés público: Garantizar la seguridad de personas, bienes e instalaciones.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios:
• En su caso, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como Juzgados y Tribunales, con la finalidad de aportar las imágenes si se ha cometido un delito.

Transferencias de datos a terceros países.
Están previstas la siguiente transferencia de datos a terceros países:
• Gmail (google), con la finalidad de envío y recepción de correos electrónicos. La garantía para esta transferencia se ha establecido a través de: Existencia de una decisión de adecuación de la Comisión. Puede consultar información adicional en: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

6.5. Tratamiento de los datos personales de los comentariosen el blog

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En JOSEP JOAN NIUBO COROMINES tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de atender su solicitud, como la inserción de comentarios en nuestra página web, y enviarle comunicaciones comerciales.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos se conservarán mientras el interesado no solicite su supresión.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?
Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos:
• Ejecución de un contrato: Prestación de los servicios solicitados.
• Consentimiento del interesado: Atender su solicitud y enviarle comunicaciones comerciales.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

Transferencias de datos a terceros países.
Están previstas las siguientes transferencias de datos a terceros países:

• Dropbox, Inc, con la finalidad de copia de seguridad de los datos. La garantía para esta transferencia se ha establecido a través de: Existencia de una decisión de adecuación de la Comisión. Puede consultar información adicional en: https://www.dropbox.com/privacy.
• Gmail (google), con la finalidad de envío y recepción de correos electrónicos. La garantía para esta transferencia se ha establecido a través de: Existencia de una decisión de adecuación de la Comisión. Puede consultar información adicional en: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
• Mailchimp, con la finalidad de envío de comunicaciones comerciales y newsletters. La garantía para esta transferencia se ha establecido a través de: Existencia de una decisión de adecuación de la Comisión. Puede consultar información adicional en: https://mailchimp.com/legal/privacy.
• Microsoft Corporation, con la finalidad de copia de seguridad de los datos. La garantía para esta transferencia se ha establecido a través de: Existencia de una decisión de adecuación de la Comisión. Puede consultar información adicional en: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement.

7. POLITICA DE COOKIES
¿Qué son las cookies?
Una cookie es un fichero que se descarga descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.

¿Para qué utiliza las cookies esta página web y cuáles son?
Esta página web utiliza las cookies para una serie de finalidades, incluidas:
• Análisis estadistico: Las cookies estadísticas ayudan a los propietarios de páginas web a comprender cómo interactúan los visitantes con las páginas web reuniendo y proporcionando información como cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio.
• Técnica o necesaria: Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. Permiten por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, acceder a partes de acceso restringido, utilizar elementos de seguridad, almacenar contenidos para poder difundir vídeos o compartir contenidos a través de redes sociales. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies..
• Personalización o preferencia: Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de carácter general predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario como por ejemplo serían el aspecto que tiene, como su idioma preferido o la región en la que usted se encuentra..
• Publicitaria: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios.

El detalle de las cookies utilizadas en esta página web es el siguiente:

Cookies Nombre Tipo Propósito Más información
_ga _gat _gid Google Analytics De terceros Recoger   información   sobre   la navegación  de  los  usuarios  por el  sitio  con  el  fin  de  conocer  el origen   de   las   visitas   y   otros datos       similares       a       nivel estadístico. No obtiene datos de los  nombres  o  apellidos  de  los usuarios ni de la dirección postal concreta     desde     donde     se conectan. Centro de privacidad de Google: https://policies.google.com/tech nologies/cookies?hl=es
_viewed_cookie_policy Técnica calbernadas.com Propia Cookies      permanentes      para recordar si el usuario autoriza o no el uso de cookies en la web. En la propia página web:
_icl_current_language
_wpml_referer_url
Personalización calbernadas.com Propia Muestra idioma usuario. En la propia página web:
quform_session_[ID] Técnica calbernadas.com Propia Esta  cookie  es  una  cookie  de sesión   y   caduca   cuando   se cierra el navegador. En la propia página web:
_PHPSESSID _WEBID Técnica avaibook De terceros Cookies   de   sesión que   utiliza Avaibook avaibook.com:
_vuid Técnica calbernadas.com De terceros El          reproductor          Vimeo incorporado utiliza estas cookies para  verificar  si  el  usuario  ha seleccionado ciertas funciones o preferencias. Centro de privacidad de Vimeo: http://vimeo.com/cookie_policy
sharethis_cookie_test_
_
Técnica Sharethis De terceros Se    usa    para    gestionar    la compartición de información por parte  del  Usuario  en  sus  redes sociales. sharethis.com:
_PREF _ VISITOR_INFO1_LIVE Preferencia YouTube De terceros Cookies    que    almacenan    las preferencias   de   configuración, tales   como   idioma   preferido, número     de     resultados     de búsqueda mostrados por página o activación del filtro SafeSearch de Google. Centro de privacidad de Google: https://policies.google.com/tech nologies/cookies?hl=es
_GPS _YSC Análisis Youtube De terceros Miden   las   reproducciones   de videos  realizadas  por  el  usuario y  registra  los  eventos  de  “Me gusta”    o    “Compartir    video”. También          registra          una identificación          única          en dispositivos       móviles       para
permitir el seguimiento según la
Centro de privacidad de Google: https://policies.google.com/tech nologies/cookies?hl=es

 

Nota: Las cookies de tipo ‘Propias’ son utilizadas sólo por el propietario de esta web y las cookies ‘De terceros’ son utilizadas, por el prestador del servicio que está detallado en el cuadro anterior.

Eliminar o bloquear las cookies
Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador.
Pueder ver más información sobre su navegador y las cookies en los siguientes enlaces:
o Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-lossitios-we
o Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
o Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-managecookies- in-internet-explorer-9
o Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
o Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics
Si desea rechazar las cookies analíticas de Google Analytics en todos los navegadores, de forma que no se envíe información suya a Google Analitys, puede descargar un complemento que realiza esta función desde este enlace: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Contactar

JOSEP NIUBÒ
RAMONA CASAS
ANNA NIUBÒ

+34 636 533 958
+34 938 234 082
info@calbernadas.com

    "He llegit i accepto la política de privacitat"

    [recaptcha]