BASES LEGALS

Perquè volem que quedi tot clar i que no hi hagi sorpreses.

En compliment de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic:
Titular de la pàgina web: Josep Joan Niubò Corominas. Josep Joan Niubò Corominas està domiciliat a Casserres, al carrer Major 31, i amb NIF 39307511M.

Adreça de correu electrònic de contacte: info@calbernadas.com és l’adreça web de www.calbernadas.com mitjançant la qual ofereix als usuaris d’internet informació sobre l’empresa i els serveis que ofereix. Tel. 93 823 40 82.

RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS I DELS ENLLAÇOS

JOSEP JOAN NIUBÒ COROMINAS NO ASSUMEIX LA RESPONSABILITAT DE LES INFRACCIONS QUE ELS USUARIS PUGUIN INCÓRRER O DELS DANYS I PERJUDICIS CAUSATS PER LA UTILITZACIÓ D’AQUESTA WEB I ES RESERVA EL DRET D’ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DE LA INFORMACIÓ SENSE PREVI AVÍS. JOSEP JOAN NIUBÒ COROMINAS NO ASSUMEIX LA RESPONSABILITAT DEL CONTINGUT, VERACITAT I ERRORS EN ELS ENLLAÇOS ALS QUALS ES POT ACCEDIR A TRAVÉS DE LA PÀGINA WEB. L’ÚNICA FINALITAT DELS ENLLAÇOS ÉS LA DE PROPORCIONAR ALS USUARIS L’ACCÉS A UNA INFORMACIÓ QUE POT SER DEL SEU INTERÈS.

LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE

LES ANTERIORS CONDICIONS ES REGIRAN PER LA NORMATIVA ESPANYOLA. EN ALGUNS NAVEGADORS ES PODEN CONFIGURAR REGLES ESPECÍFIQUES PER ADMINISTRAR GALETES PER LLOC WEB, COSA QUE OFEREIX UN CONTROL MÉS PRECÍS DE LA PRIVACITAT.

DADES DE CARÀCTER PERSONAL: POLÍTICA DE PRIVACITAT

LES DADES QUE L’USUARI FACILITI VOLUNTÀRIAMENT A TRAVÉS D’AQUESTA PÀGINA WEB, SERAN OBJECTE DE TRACTAMENT AUTOMATITZAT I S’INCORPORARAN A UN FITXER PROPIETAT DE JOSEP JOAN NIUBÒ COROMINAS QUE PODRÀ UTILITZAR LES SEVES DADES PERSONALS PER A FUNCIONS COMERCIALS, PERMETENT ENVIAR INFORMACIONS PUBLICITÀRIES RELACIONADES AMB ELS SEUS PRODUCTES I SERVEIS. LES SEVES DADES PODRAN SER CEDIDES A ALTRES EMPRESES AMB FINALITATS PROMOCIONALS I PUBLICITÀRIES. SEGONS ESTABLEIX LA LLEI ORGÀNICA 15/1999, DE 13 DE DESEMBRE, DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL, QUALSEVOL USUARI POT EXERCIR EL DRET D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL•LACIÓ I OPOSICIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS FACILITADES, DIRIGINT-SE PER ESCRIT A:

JOSEP JOAN NIUBÒ COROMINAS – CAL BERNADÀS
CARRER MAJOR, 31
08693 CASSERRES
INFO@CALBERNADAS.COM

EL SISTEMA DE NAVEGACIÓ I EL SOFTWARE NECESSARIS PER AL FUNCIONAMENT D’AQUEST LLOC WEB RECULLEN, EN EL CURS NORMAL PER AL SEU EXERCICI, ALGUNES DADES PERSONALS LA TRANSMISSIÓ DE LES QUALS ÉS IMPLÍCITA EN L’ÚS DELS PROTOCOLS DE COMUNICACIÓ D’INTERNET. ES TRACTA D’INFORMACIÓ QUE NO ÉS OBTINGUDA PER ÉSSER ASSOCIADA A INTERESSATS IDENTIFICATS, PERÒ QUE PER LA SEVA NATURALESA PODRIEN, MITJANÇANT LA SEVA ELABORACIÓ O ASSOCIACIÓ AMB DADES DE TERCERS, PERMETRE’N LA IDENTIFICACIÓ. AQUESTES DADES S’UTILITZEN AMB L’EXCLUSIVA FINALITAT D’OBTENIR INFORMACIÓ ESTADÍSTICA ANÒNIMA SOBRE L’ÚS DEL LLOC WEB, AIXÍ COM TAMBÉ PER CONTROLAR-NE EL CORRECTE FUNCIONAMENT TÈCNIC I ES CANCEL•LEN IMMEDIATAMENT DESPRÉS DE LA SEVA ELABORACIÓ.

PROPIETAT INTEL•LECTUAL

© COPYRIGHT 2010 JOSEP JOAN NIUBÒ COROMINAS, TOTS ELS DRETS D’EXPLOTACIÓ ESTAN RESERVATS. ELS DRETS DE PROPIETAT INTEL•LECTUAL SOBRE EL CONTINGUT ÍNTEGRE D’AQUESTA PÀGINA WEB SÓN PROPIETAT DE JOSEP JOAN NIUBÒ COROMINAS. QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ, RETRANSMISSIÓ, CÒPIA, CESSIÓ O DIFUSIÓ TOTAL O PARCIAL DEL SEU CONTINGUT SENSE AUTORITZACIÓ EXPRESSA I PER ESCRIT. AIXÍ COM TAMPOC S’AUTORITZA:

•PRESENTACIÓ D’UNA PÀGINA DEL LLOC WEB EN UNA FINESTRA QUE NO PERTANY A JOSEP JOAN NIUBÒ COROMINAS PER MITJÀ DE “FRAMING”.

•LA INSERCIÓ D’UNA IMATGE DIFOSA AL LLOC WEB EN UNA PÀGINA QUE NO ÉS DE JOSEP JOAN NIUBÒ COROMINAS MITJANÇANT “IN LINE LINKING”.

•L’EXTRACCIÓ D’ELEMENTS DEL LLOC WEB CAUSANT PERJUDICI A JOSEP JOAN NIUBÒ COROMINAS CONFORME LES DISPOSICIONS VIGENTS.

CONTACTAR

JOSEP NIUBÒ
RAMONA CASAS
ANNA NIUBÒ

Carrer Major, 31. 08693 Casserres
+34 608 737 714
+34 938 234 082
info@calbernadas.com